Top

- Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu: Artom Impuls

- Kratki opis projekta (operacije): ARTOM d.o.o. u okviru predmetnog projekta ulaže u bazičnu tehnologiju koja omogućuje proširenje usluga. Projektom se planiraju nabaviti osnovna sredstva za rad te specijalnu opremu za poboljšanje kvalitete pruženih usluga.

- Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): ARTOM d.o.o. planira ovim projektom povećati broj zaposlenika te povećati prihode.

- Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufnancira EU (u HRK): Vrijednost projekta 319,123,75 kn, iznos bespovratnih sredstava u iznosu od 265.000,00 kn.

- Razdoblje provedbe projekta (od - do): 18.9.2017. - 18.3.2018.

- Kontakt osoba za više informacija: Martina Tomašević

USLUGE

Tvrtka ARTOM d.o.o. osnovna je 2014. godine kao tvrtka u privatnom vlasništvu i registrirana za poslove projektiranja, savjetovanja i stručnog nadzora u građevinarstvu. Zalažemo se za osiguranje kvalitete građevinskih radova i promicanje razvoja društva, a služi ljudskim potrebama kroz usmjerenost na ljude i ispunjavanje visokih standarda zaštite na radu i zaštite okoliša. Specijalizirani smo za:

Projektiranje

uslugu izrade tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti, projekti uklanjanja, te snimak izvedenog stanja) kao i tehničko savjetovanje, te vođenje projekata.

Stručni nadzor građenja

provedba stručnog nadzora gradnje za ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Zaštita na radu

usluge koordiniranja primjene načela zaštite na radu za vrijeme izrade projekta (KOORDINATOR I), te usluge koordiniranja primjene načela zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova (KOORDINATOR II)

Energetsko certificiranje

provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavima (MODUL 1) i zgrade sa složenim tehničkim sustavom
(MODUL 2)